4

Štyria umelci, štyri nové emócie

Pozývame Vás na výstavu s názvom “Tour 4 four“, ktorá predstaví domácich a aj zahraničných umelcov – maliarov a sochárov.

10.7. – 31.7.2017
Bratislava - Pálffyho palác
2.8. – 31.8.2017
Trenčín - Trenčiansky hrad

Štyria umelci

Tento rok Vám predstavíme dvoch Maliarov a dvoch sochárov, ktorý zároveň reprezentujú Slovenskú, Českú a Maďarskú umeleckú scénu. Maliarov zastupujú Igoria Piačka a Karol Felix. Za sochárov sú nominovaní Igor Kitzberger a Lajos Szkukaleka. Všetci štyria umelci svojim umením už dávnejšie presiahli hranice svojich krajín a stali sa rešpektovanými umelcami strednej generácie českých, slovenských a maďarských umelcov.

Tour 4 four chce nielen ponúknuť umelecký priestor pre samotných aktérov ale predovšetkým zaujať a pritiahnuť do výstavných siení široké publikum a podnikateľov ktorí vyhľadávajú dobré umenie. Kurátorom výstavy je PhDr. Ľudovít Petránsky.

Tour 4 four má ambíciu preniesť diela autorov do priestorov vybraných firiem, zatraktívniť ich a prispieť k prepojeniu umenia s podnikateľským prostredím. Výber diel a ich inštalácia vo vybraných firmách bude riešená v termínoch po dohode s organizátorom. Projekt organizačne zabezpečuje Klub obchodných spojení o.z.

Štyri roviny

V každom meste výstavu otvorí slávnostná vernisáž, ktorá je určená pre pre partnerov projektu a pozvaných hostí.

Chcem pozvánku

Projekt s názvom „Tour 4 four“ nadväzuje na úspešný projekt „4 Hra“ z roku 2016 (4hra.bcclub.sk). Obidve výstavy navštívilo viac ako 16.800 návštevníkov a projekt podporili viacerí podnikatelia, úrad vlády a súkromné osoby. Mediálna podpora - TA3.

Termíny výstav

Pálffyho palác Bratislava

10. 7. 2017

Pondelok Pálffyho palác - slávnostná vernisáž o 19h. Vstup na slávnostnú vernisáž je iba pre pozvaných hostí.

Výstava diel potrvá od 11.7. do 31.7.2017

Zámocká ulica 47, Bratislava
GPS: 48.144974, 17.100965
Výstava je bezplatná

KATALÓG VÝSTAVY


Trenčiansky hrad Trenčín

2. 8. 2017

Streda Trenčiansky hrad - slávnostná vernisáž o 18h. Vstup na slávnostnú vernisáž je iba pre pozvaných hostí.

Výstava diel potrvá od 3.8. do 31.8.2017

Matúšová 19, Trenčín
GPS: 48.894292, 18.044444
Výstava je bezplatná

KATALÓG VÝSTAVYBCClub VNET BforB PFCEU 2stepart